W przyszłym tygodniu rozpoczynamy długo wyczekiwany blok specjalizacyjny. Specjalizacje, zwane zajęciami rozwijającymi zainteresowania, to autorska formuła warsztatów dostępna w Technikum Kreatywnym. Przez cały okres edukacyjny uczniowie będą mieli możliwość współpracy z ekspertami, którzy pomogą im nabyć umiejętności niedostępne w standardowym cyklu nauczania. Uczniowie Technikum Kreatywnego nauczą się programowania gier i tworzenia zaawansowanej grafiki komputerowej. Poszerzą także swoją wiedzę z dziedziny fotografii oraz przejdą kompletny kurs animacji komputerowej.

W tym roku dostępna formuła zajęć specjalizacyjnych będzie łączona. Każdy uczeń będzie mógł zdecydować na jakie zajęcia chce chodzić, mogąc dowolnie zmieniać cykl kształcenia w trakcie roku szkolnego. Poprzez zastosowanie innowacyjnej formuły powtarzania zajęć, w jednym semestrze możliwe będzie zaliczenie większej liczby kursów. W praktyce działa to tak, że każde zajęcia będą powtarzane, a co dwa tygodnie realizowane będą zupełnie nowe tematy.

W tym roku przeprojektowaliśmy program specjalizacji, aby dawał uczniom więcej możliwości w nauce tego, co ich naprawdę interesuje. Zaimplementowaliśmy akademicki wzór nauczania, pozwalający na obieranie przedmiotów niekoniecznie związanych z początkowo wybraną ścieżką specjalizacji. Chcąc pogłębić integrację, zrezygnowaliśmy z zajęć dla konkretnych klas na rzecz zajęć prowadzonych dla całych roczników, z podziałem na stopień zaawansowania.

Paulina Kucharczyk, opiekun specjalizacji
Plan specjalizacji w tygodniu 13.09-17.09

Dzięki tak przygotowanym specjalizacjom, nasi uczniowie będą mogli efektywniej przygotować się do przyszłej pracy w branży. Z tego powodu zrezygnowaliśmy z Kreacji Multimedialnych i wprowadziliśmy Animację Komputerową jako specjalizację uzupełniającą dla klas kształcących się w zawodzie Technik fotografii i multimediów. Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny stale się powiększa. Wierzymy, że te zajęcia pozwolą uczniom klas fotograficznych na lepsze zrozumienie swojej przyszłości zawodowej i dadzą im realną możliwość wyboru tego, co chcą robić w przyszłości.

Filip Mozol, opiekun specjalizacji

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SPECJALIZACJACH?