Technikum Kreatywne wspiera wszechstronny rozwój swoich uczniów. Propagujemy zdrowy styl życia i zachęcamy młodzież do podejmowania aktywności fizycznej, ponieważ jest ona jednym z najważniejszych czynników wpływających na prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, stan zdrowia i jakość życia, może też sprzyjać uzyskiwaniu dobrych wyników w nauce.