DOTYKAMY SECESJI
Lekcja Wiedzy o Kulturze to nie tylko wykłady, czy też oglądanie slajdów – to także bezpośredni kontakt ze sztuką 👀