Dzień Nauki Polskiej

Zeszły rok był edukacyjnym wyzwaniem. Całkowita zmiana trybu życia oraz dostosowania się do nowej rzeczywistości. Nauczanie zdalne, hybrydowe oraz próba usystematyzowania wiedzy zupełnie nowymi metodami. Tym istotniejsze jest motywowanie młodych Polaków do samorozwoju i poszerzania horyzontów. Dlatego dziś obchodzimy jedno z najmłodszych, oficjalnych świąt w polskim kalendarzu, Dzień Nauki Polskiej. Ten wyjątkowy dzień ma inspirować do pójścia w ślady polskich naukowców i odkrywców. W związku z tym postanowiliśmy przybliżyć Wam sylwetki kilku postaci, które złotymi zgłoskami zapisały się w świecie nauki.

Henryk Arctowski

Henryk Arctowski to wybitny polski geofizyk, geograf, geolog, meteorolog, glacjolog i przede wszystkim badacz regionów polarnych. Urodzony 15 lipca 1871 roku w Warszawie, zdobywał wykształcenie w Belgii, Francji, Anglii oraz Szwajcarii. W 1897 roku wyruszył na południe w ramach Belgijskiej Wyprawy Antarktycznej. Była to przełomowa ekspedycja, bo dokonano wówczas pierwszego zimowania na Antarktydzie oraz zebrano niezbędną wiedzę do kontynuacji badań antarktycznych. Działania Henryka Arctowskiego bezpośrednio przyczyniły się do późniejszego zdobycia bieguna południowego przez Roalda Amundsena w 1911 roku. 

Zygmunt Wróblewski

Zygmunt Wróblewski to znakomity polski fizyk, który zajmował się badaniem właściwości gazów i metali w niskich temperaturach oraz dyfuzją gazów. Urodził się 28 października 1845 w Grodnie. Studia rozpoczął w Kijowie, ale ze względu na działalność konspiracyjną przeciw zaborcy, został zesłany na Syberię. Powrócił z niej po kilku latach i kontynuował edukację w Niemczech. W późniejszym czasie uzupełniał również wiedzę na uniwersytetach w Anglii, Szwajcarii i Francji. Zdobyte umiejętności i doświadczenie pozwoliły mu na szereg osiągnięć. Razem z Karolem Olszewskim dokonał pierwszego w historii skroplenia tlenu oraz azotu, co w ówczesnym świecie było wydarzeniem przełomowym. Jest wynalazcą kaskadowej metody skraplania gazów, którą w dzisiejszych czasach wykorzystuje się do skraplania gazu ziemnego.

Ludwik Hirszfeld

Ludwik Hirszfeld to wybitny polski lekarz, bakteriolog oraz immunolog. Urodzony 5 sierpnia 1884 roku w Warszawie, studiował medycynę w Würzburgu oraz Berlinie. Jako naukowiec zasłynął z odkrycia prawa dziedziczenia grupy krwi i wprowadzenie do powszechnego stosowania oznaczeń grup krwi jako A, B, AB i 0. Oznaczył też czynnik Rh i zbadał przyczynę konfliktu serologicznego. Jest twórcą seroantropologii, czyli nauki zajmującej się badaniem różnic serologicznych między ludźmi, w tym m.in. rozkładem statystycznym grup krwi u przedstawicielu różnych grup etnicznych.

Przyszłość nauki jest w waszych rękach!

Przypominamy wszystkim uczniom, że zdobywanie nowej wiedzy oraz poszerzanie horyzontów to klucz do zawodowego sukcesu. Wierzymy, że poprzez rozwój swoich pasji i zainteresowań, każdy ma szanse stać się wybitną postacią polskiej nauki. Chociaż przedstawione przykłady tylko potwierdzają, że trzeba być niezwykle zdeterminowanym i upartym w dążeniu do swojego celu, to w ramach Technikum Kreatywnego zawsze staramy się tworzyć otwarte i twórcze środowisko dla każdego ucznia. Dlatego jeżeli kiedykolwiek będziesz szukał odpowiedzi na swoje pytanie to nie bój się zapytać! Mamy nadzieję, że pewnego dnia w gronie najwybitniejszych polskich naukowców znajdzie się również absolwent Technikum Kreatywnego. Trzymamy kciuki!