Technikum Kreatywne działa w ramach Zachodniopomorskich Szkół Kreatywnych. ZSK, to szkoła, która chce odpowiadać na na zapotrzebowania rynku, dlatego łączy kompetencje technikum informatycznego ze szkołą o charakterze humanistycznym.
Przemysł kreatywny staje się jedną  z najszybciej i najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki co oznacza, że zapotrzebowanie na pracowników tej przestrzeni znacznie wzrasta. Technikum Kreatywne ma za zadanie wykorzystać ten wzrost tak, aby przygotować młodych ludzi do podjęcia pracy w tym obszarze kreatywnym.
Misją Technikum kreatywnego, jest kształcenie pracowników dla prężnie rozwijającego się sektora kreatywnego w regionie zachodniopomorskim. Technikum Kreatywne łączy w sobie edukację teoretyczną z dużą ilością ćwiczeń praktycznych. Właściwie proporcje w cyklu kształcenia, to według założycieli szkoły klucz do sukcesu.
Uczniowie szkoły będą uczestniczyć w zajęciach z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną (w tym z wykładowcami Zachodniopomorskiej Szkoły biznesu).
Podczas pracy dydaktycznej wykorzystywane będą doskonale wyposażone pracownie techniczne oddane do dyspozycji uczniów, również poza czasem zajęć, spełniające najnowocześniejsze standardy informatyczne i komputerowe
Sukces składa się z wyborów, więc postaw na zrównoważony rozwój swojego dziecka w ZSK!