W Technikum Kreatywnym cały czas realizujemy profesjonalne sesje zdjęciowe. Nasi uczniowie bez przerwy mają szansę na zdobywanie nowych doświadczeń. Zarówno by zaliczyć wszystkie egzaminy, jak też poradzić sobie w przyszłej pracy zawodowej. Czym więcej okazji, tym więcej możliwości na świetne zdjęcia.
Tym razem Kreatywni zmierzyli się z sesją z modelką z użyciem kolorowych świateł. Następnie mieli za zadanie artystycznie obrobić przygotowany materiał. Wykorzystywali takie techniki jak maskowanie, kopiowanie, powielanie, czy podwójną ekspozycję. Efekty pracy można zobaczyć na poniższych zdjęciach.