NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Płatność za konkurs wynosi 10zł,
Konkurs odbędzie się 07.11.2019 w godzinach 8:00-16:00,
Uczeń musi mieć dostęp do urządzenia z Internetem i obowiązkowo ze sobą słuchawki.

FORMUŁA ZAWODÓW

  • 24 zadania o różnym poziomie trudności za 3, 4 i 5 punktów w czasie maksymalnie 45 minut.
  • Uczeń udziela w nich odpowiedzi w formie wybrania 1 z 5 proponowanych odpowiedzi.
  • Uczeń otrzymuje na starcie 24pkt, za udzielenie błędnej odpowiedzi są punkty ujemne -0,75 lub -1 lub -1,25 w zależności od trudności zadania. Brak udzielenia odpowiedzi to 0pkt.
  • Uczestnik sam decyduje o wykorzystaniu swojego czasu i może odsłuchiwać pytania i odpowiedzi dowolną ilość razy podczas podejścia.
  • Po przejściu do kolejnego zadania nie można już wracać i zmieniać udzielonej odpowiedzi. Końcowy wynik uczestnika zmieści się zatem między 0 a 120pkt.
  • Dostęp do zadań konkursowych będzie możliwy po uzupełnieniu przez ucznia formularza konkursowego, do którego pojawi się link na stronie www.mogalo.pl w dniu konkursu.
  • W formularzu konieczne będzie uzupełnienie informacji takich jak: imię, nazwisko, klasa ucznia oraz hasło szkoły.

Szkolny Koordynator Konkursu p. Marta Ponińska-Kańduła

CHĘĆ UDZIAŁU W KONKURSIE NALEŻY ZGŁASZAĆ DO P. MARTY PONIŃSKIEJ 😊