Usus magister est optimus.
Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. (autor: Cyceron)

Na lekcji fizyki Uczniowie zgłębiali swoją wiedzę na temat ruchu.