Dla wszystkich uczniów i nauczycieli Technikum Kreatywnego udostępniliśmy platformę Microsoft Imagine. Zapewnia ona dostęp do profesjonalnych narzędzi programistycznych, oprogramowania i usług. Pozwala uczniom na realizację marzeń i tworzenie następnego wielkiego przełomu w technologii — lub też na szybkie rozpoczęcie własnej kariery. Dla nauczycieli natomiast jest wspaniałym narzędziem wspierającym prowadzenie lekcji, aby nauka była bardziej motywująca i angażująca ucznia.