W nowym roku szkolnym poczyniliśmy wiele zmian, aby praca naszych fotografów była bardziej transparentna. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, jak wiele dzieje się każdego dnia na zajęciach. Dlatego też oficjalnie rozpoczynamy comiesięczną serię konkursów, z których najlepsze prace zawisną na ścianach Technikum Kreatywnego i staną się nierozerwalną częścią historii szkoły. Każdego miesiąca będziemy publikować 25 najlepszych zdjęć, z których 3 zostaną uhonorowane dodatkowym wyróżnieniem w formie powieszenia oprawionego wydruku na ścianie. Na najlepsze prace roczne czeka dodatkowa nagroda.

We wrześniu najlepsze okazały się prace Igora Krępy, Filipa Koniecznego oraz Hanny Wardęgi. Każda z nich jest próbą realizacji autoportretu. Szczególnie ciekawa wydaje się praca pierwszego z autorów, który formą przekazu chciał podkreślić, jak ważna jest miłość w jego życiu. Tym obrazem chciał zakomunikować, że razem ze swoją dziewczyną tworzą jedność.

*Prace były oceniane przez specjalną komisję składającą się ze wszystkich nauczycieli fotografii w Technikum Kreatywnym. Zdjęcia przed oceną były kodowane, aby żaden z nauczycieli nie mógł kierować się indywidualnymi preferencjami względem prowadzonych uczniów.