Przedstawiamy nowy plan lekcji, który zostaje wprowadzony już od najbliższego poniedziałku. Jak informowaliśmy, plan przejściowy był tylko tymczasowy, aby przygotować się na wszystkie nadchodzące zmiany. Wierzymy, że wprowadzone nowości tylko potwierdzą naszą pełną gotowość na realizację nowych projektów.

Nowe sale i nowe komputery

Nieodłącznym elementem Technikum Kreatywnego jest to, że cały czas staramy się poprawiać jakość naszej infrastruktury. Od przyszłego poniedziałku do dyspozycji uczniów będą całkiem nowe jednostki komputerowe w sali 401. Tak wyposażone maszyny pozwolą na jeszcze bardziej komfortową pracę z grafiką oraz animacją komputerową. Dzięki temu nasi uczniowie będą przygotowani na nowe wyzwania. Jednocześnie uruchamiamy nową salę komputerową 024. Większa dostępność sal pozwala na sprawniejsze dopasowanie infrastruktury do potrzeb naszych uczniów oraz jest w stanie zapewnić najwyższą jakość kształcenia zawodowego.

Zajęcia specjalizacyjne są obowiązkowe

W planie ponownie pojawiły się Zajęcia Rozwijające Zainteresowania, czyli tzw. zajęcia specjalizacyjne. Pomimo ciekawych efektów we wrześniu, nie byliśmy zadowoleni z frekwencji. Wierzyliśmy, że dowolność wyboru interesującej ścieżki kształcenia pozwoli na lepsze dopasowanie zajęć do potrzeb uczniów, a nie kompletną rezygnację z programów edukacyjnych. Dlatego od przyszłego tygodnia zajęcia specjalizacyjne zostały wpisane w plan, aby każdy z uczniów mógł polepszyć swoje umiejętności w zakresie wybranej ścieżki kształcenia. Zajęcia specjalizacyjne dla uczniów klas 1-3 są obowiązkowe.

Zajęcia specjalizacyjne to szansa dla młodych ludzi na zyskanie dodatkowych kompetencji zawodowych. Głęboko wierzymy w to, że czym wcześniej nasi uczniowie rozpoczną naukę w wyselekcjonowanych obszarach specjalizacyjnych, tym lepiej dla ich przyszłej kariery zawodowej. Umiejętności z zakresu tworzenia gier, grafiki komputerowej, fotografii czy animacji komputerowej mogą przydać się w życiu niezależnie od tego, czym uczeń będzie chciał zajmować się w przyszłości. Jest to szczególnie ważne, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że kadra Technikum Kreatywnego złożona jest z doświadczonych specjalistów, którzy w łatwy i przystępny sposób są w stanie przekazać zdobytą wiedzę.

Nasz zespół złożony jest z praktyków, którzy doskonale wiedzą jak współpracować z młodymi ludźmi. Tym bardziej uważamy, że niezbędne jest wykorzystanie dostępnych możliwości i zagwarantowanie uczniom stałego dostępu do zajęć edukacyjnych, które mogą realnie wpłynąć na poprawę ich sytuacji na rynku pracy. To nie jest tylko dodatkowy przedmiot w planie lekcji, a faktycznie przygotowanie do tego, aby za rok, czy za dwa lata, nasi uczniowie mogli podjąć pełnoprawną pracę zawodową. Jest to ściśle powiązane z wizją szkoły, która ma przygotowywać do życia i tego, jak sobie w tym życiu poradzić.

Filip Mozol, koordynator

Zajęcia specjalizacyjne będą prowadzone w podobnej formule jak we wrześniu, z bardziej zindywidualizowaną ścieżką kształcenia dla potrzeb danej klasy.

Przedmioty Ogólne:
Jn – Język niemiecki
Ja – Język angielski
H – Historia
HiS – Historia i społeczeństwo
G – Geografia
C – Chemia
F – Fizyka
B – Biologia
P – Plastyka
Inf – Informatyka
Pi – Podstawy informatyki
Pp – Podstawy przedsiębiorczości
WF – Wychowanie fizyczne
Zzw – Zajęcia z wychowawcą

Przedmioty zawodowe (Technik Informatyk):
Wi – Witryny internetowe
Sbd – Systemy baz danych
Pbd – Projektowanie baz danych
Tsai – Tworzenie stron i aplikacji internetowych
Asso – Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
Passo – Pracownia administrowania serwerowymi systemami operacyjnymi
Mielsk – Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
Pmielsk – Pracownia montażu i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej
Piabd – Projektowanie i administrowanie bazami danych
Pbd – Pracownia baz danych
Pitsi – Projektowanie i tworzenie stron internetowych
Psi – Pracownia stron internetowych
Pai – Programowanie aplikacji internetowych
Ppai – Pracownia aplikacji internetowych
Nutk – Naprawa urządzeń techniki komputerowej
Pnutk – Pracownia naprawy urządzeń techniki komputerowej
Pskdp – Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
Ppskdp – Pracowania przygotowania stanowiska komputerowego do pracy
Eup – Eksploatacja urządzeń peryferyjnych
Peup – Pracownia eksploatacji urządzeń peryferyjnych
Pr – Praktyka

Przedmioty zawodowe (Technik fotografii i multimediów):
Pf – Podstawy fotografii
Ro – Rejestracja obrazu
Pro – Pracownia rejestracji obrazu
Oipo – Obróbka i publikacja obrazu
Poipo – Pracownia obróbki i publikacji
Wip – Wykonywanie i publikacja projektów graficznych i multimedialnych
Pwip – Pracownia wykonywania i publikacji projektów graficznych i multimedialnych
Pmc – Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych i multimedialnych
Ppmc – Pracownia przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych i multimedialnych

Przedmioty specjalizacyjne:
ZRZ – Zajęcia rozwijające zainteresowania