Podczas wakacji zainstalowane zostały w damskich toaletach różowe skrzyneczki. Jest to ogólnopolska inicjatywa organizowana przez fundację Różowa skrzyneczka. Celem akcji jest walka z wykluczeniem menstruacyjnym oraz tabu menstruacyjnym. Dostęp do bezpłatnych środków higieny osobistej podczas okresu oraz odpowiednie edukowanie społeczeństwa, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, to jedne z najważniejszych punktów całej idei. Technikum Kreatywne wspiera te postulaty i jest pierwszą szkoła ponadpodstawową w Szczecinie, która oficjalnie dołączyła do akcji!

Fot. Emilia Kniaź

Zgodnie ze statystykami fundacji, blisko pół miliona osób w Polsce nie stać na zakup podpasek i tamponów. Blisko co druga nastolatka unika tematu okresu z ojcem. Co piąta wychodzi z zajęć lekcyjnych z powodu braku podpaski, a co dziesiąta w ogóle nie wychodzi z domu z tego powodu. Dlatego jesteśmy dumni z tego, że możemy dołożyć cegiełkę, aby zmienić ten stan rzeczy. W Technikum Kreatywnym zawsze staramy się tworzyć lepszą, bardziej normalną codzienność.