Sukcesy uczniów są wynikiem rozwijania ich pasji, zdolności i talentów. Każdego dnia w Technikum Kreatywnym staramy się zachęcać i inspirować naszych uczniów do podejmowania wyzwań i ciągłego rozwoju warsztatu pracy.

Oto praca Oliwi Cor (Murlok) uczennicy pierwszej klasy Technikum Kreatywnego na specjalności Grafika komputerowa i komunikacja wizualna.