1. Elitarność, ponieważ przyjmujemy uczniów o niezwykłym potencjale,

2. Szkoła jest pod patronatem wyższej szkoły, co umożliwia bezpośredni kontakt z wykładowcami akademickimi,  tym samym wzbogaci wiedzę uczniów,

3. Realizacja projektów pod opieką nauczycieli akademickich jest przygotowaniem do wymagań wyższych uczelni,

4. Pieczołowicie dobrana kadra pedagogiczna

5. Indywidualna ścieżka rozwoju każdego ucznia, którą zapewni tutor i wychowawca,

6. Mała liczba uczniów w klasie zapewni:

  • – możliwość poświęcenia uczniom dużej ilości czasu,
  • – częstą i ścisła kontrolę wyników nauczania, co stworzy klimat do systematycznej pracy,
  • – rozszerzoną i pogłębioną wiedzę dzięki pracy z wyjątkowymi uczniami,
  • – możliwość szybkiego nadrobienia zaległości po nieobecności

7. Świetna baza szkoły wyższej,

8. Wyposażenie w nowelizowany sprzęt i oprogramowanie

9. Pomieszczenia zapewniające pracę w estetycznym miejscu i wysokim standardzie,

10. Dobry dojazd, parking,

11. Stołówka,

12. Indywidualna opieka psychologiczno –pedagogiczna,

13. Dopasowanie pomieszczeń do uczniów z niepełnosprawnościami,

14. Uczeń z niepełnosprawnością może liczyć na indywidualna pomoc w każdym aspekcie życia,

15. Uczeń z niepełnosprawnością może liczyć na indywidualna pomoc w każdym aspekcie życia.