League of Legends

W Technikum Kreatywnym i Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie odbyło się pierwsze szkolenie poświęcone podstawom gry drużynowej w League of Legends. Wykład obejmował zagadnienia z zakresu tworzenia drużyny, poprawie procesu komunikacji, ocenie ryzyka i zagrożeń oraz umiejętności radzenia sobie z presją na najważniejszych turniejach.