Otwarcie Technikum Kreatywnego w ramach Zachodniopomorskich Szkół Kreatywnych oraz rozpoczęcie procesów rekrutacyjnych dla zawodu Technik Informatyk.

Technikum Kreatywne łączy w sobie technikum informatyczne i kompetencje szkoły ogólnokształcącej. Technikum informatyczne w Szczecinie, jako perspektywa myślenia o szkole, nadaje jej silne nacechowanie techniczne związane z szeroko pojętą branżą informatyczną, natomiast dopełnienie, jakim są przedmioty ogólnokształcące, pozwoli uczniom technikum z łatwością zdać maturę, która wraz egzaminem zawodowym kończy cykl kształcenia w Technikum Kreatywnym. Połączenie założeń technikum informatycznego i przedmiotów ogólnokształcących w uzupełnieniu szerokiej gamy zajęć praktycznych to droga do sukcesu na rynku pracy.

W Technikum Kreatywnym zawodu technik informatyk będzie można uczyć się w ramach dwóch specyfikacji zawodowych:

– technik informatyk – projektowanie i programowanie gier,
– technik informatyk – programowanie aplikacji mobilnych.

Odwiedź zakładkę Rekrutacja i zostań uczniem Technikum już dziś!