Uczniowie Technikum Kreatywnego uczestniczyli w szkoleniu bibliotecznym, teraz biblioteka cyfrowa naszej szkoły nie ma przed nimi tajemnic