Technikum Kreatywne odwiedził przedstawiciel szczecińskiej Policji, uczniowie zostali zaproszeni do uczestnictwa w lekcji profilaktycznej Podczas zajęć omówione zostały negatywne skutki zażywania narkotyków oraz wyjaśniono jaką odpowiedzialność prawną ponoszą osoby, posiadające przy sobie środki odurzające.

To była bardzo wartościowa lekcja.

Dziękujemy