W Technikum Kreatywnym odbył się szkolny konkurs historyczny „Droga do niepodległości”. Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań historycznych oraz zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu historii. Zwycięskiej klasie 1a serdecznie gratulujemy.