Uczniowie Technikum Kreatywnego stale udoskonalają swój warsztat pracy. Przedstawiamy pracę uczennicy Juli z klasy 2 ze specjalności grafika komputerowa i komunikacja wizualna.