Na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego uruchomiono Centrum symulacji Rescue LAB służące do nauki i doskonalenia udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie Technikum Kreatywnego w ramach przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa” uczestniczyli w wykładach oraz zajęciach praktycznych.
Ciekawym elementem było uświadomienie uczestnikom, jak dużo czasu zajmuje karetce dojechanie na miejsce wypadku. Uczniowie Technikum Kreatywnego mieli okazję udzielać resuscytacji przez 8 minut, aby przekonać się własnej skórze, ile wysiłku trzeba włożyć by udzielić pomocy poszkodowanym do czasu przyjazdu karetki pogotowia.