Twoja przyszłość – Nowe technologie

W ZSK realizujemy program nauczania, który sprawi, że będziesz atrakcyjnym i pożądanym pracownikiem już po 5 latach nauki w Technikum Kreatywnym. Potem możesz podjąć pracę, kontynuować naukę na studiach i jednocześnie pracować. Rozpoczynając karierę zawodową w tak młodym wieku, prędzej zbudujesz swoje portfolio i będziesz mógł ubiegać się o pracę w najlepszych firmach zajmujących się nowymi technologiami, grafiką, reklamą. Dobrą pracę dostaniesz w każdym przedsiębiorstwie, które potrzebuje informatyków.

Na absolwentów Technikum Kreatywnego czekają przemysły kreatywne – firmy, w których łączy się nowe technologie, biznes i sztukę. Szczególne perspektywy daje świetnie rozwijająca się w Polsce i na świecie branża produkcji i użytkowania gier komputerowych. Możesz zostać twórcą gier komputerowych i będziesz mógł wykonywać swoją pracę przy komputerze w firmie lub zdalnie, w kraju oraz za granicą.