Nowoczesny program nauczania

Nasz program jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Dostrzegliśmy, że model, jaki proponują dziś tradycyjne szkoły, jest niewystarczający i nie przystaje do rzeczywistości oraz potrzeb potencjalnych pracodawców. Dlatego otwieramy się na nowe – chcemy wyznaczać standardy i pokazywać kierunki innowacji w kształceniu. Technikum Kreatywne łączy w sobie cechy technikum informatycznego oraz nauczania z zakresu humanistyki. Wierzymy, że połączenie praktyki i teorii jest kluczem do sukcesu, dlatego w naszym programie dbamy o zachowanie właściwych proporcji między obiema sferami.