Lekcje profilaktyczne w Technikum Kreatywnym

Uczniowie Technikum Kreatywnego mieli dziś przyjemność uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Policję. Celem lekcji było uświadomienie uczniom szkodliwości działania środków odurzających na organizm człowieka oraz kształtowanie właściwej postawy wobec używek.
Pani funkcjonariuszce Policji serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie bardzo ciekawej i przydatnej lekcji.