Międzypokoleniowe Centrum Edukacji Kreatywnej to projekt realizowany przy Fundacji Edukacyjnej – Równe Szanse. Inicjatywa zakłada przeprowadzenie działań umożliwiających lepsze wzajemne zrozumienie różnych grup pokoleniowych i ich roli we współczesnym społeczeństwie. Udział w projekcie młodzieży – uczniów Technikum Kreatywnego oraz grupy seniorów 60+, pozwala na wzajemne poznanie mocnych stron obu grup i wykorzystanie ich w celu zaspokojenia obopólnych potrzeb. Zaplanowane działania mają na celu zbudowanie międzypokoleniowej społeczności projektowej, wzajemnie rozumiejącej się i okazującej szacunek, a przez to gotowej do osiągania wspólnych sukcesów. Cechą wspólną obu grup, uczniów i seniorów, jest ich kreatywność, jako wartość wywołująca ciągłą potrzebę zmiany własnego życia, a przez pozytywne i aktywne oddziaływanie na otoczenie również zachęcająca i pokazująca możliwość zmiany życia innych ludzi.

W ramach projektu zostały utworzone grupy tematyczne z fotografii oraz grafiki komputerowej. Zajęcia odbywały się co tydzień, a efektem zrealizowanych warsztatów było zorganizowanie wystawy prac uczestników projektu. Projekty fotograficzne są zbiorem 33 portretów prezentujących różne oblicza ludzkiej osobowości. To przekrój społeczeństwa oraz opowieść o tym, jak bliscy sobie jesteśmy, pomimo wielu lat różnicy. Za selekcję zdjęć oraz nadzór nad merytoryczną realizacją projektów fotograficznych odpowiedzialna była pani Aleksandra Hojczyk, absolwentka Akademii Sztuki oraz liderka zawodu Technik Fotografii i Multimediów w Technikum Kreatywnym. Projekty graficzne z kolei koncentrują się na zabawie formą, kolorem oraz kształtem. To dowód zaangażowania młodych ludzi w dydaktykę, ich cierpliwości, empatii i sumienności współpracy z podopiecznymi Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Klubu Seniora „Turkus”. To także przegląd różnych technik graficznych: od rysunku odręcznego po skomplikowane projekty zrealizowane na tabletach graficznych. Przewodnikiem po świecie grafiki komputerowej był pan Piotr Lewandowski, znany szczeciński rysownik i ilustrator.

Uczniowie Technikum Kreatywnego oraz zaproszeni seniorzy poza warsztatami specjalizacyjnymi, zrealizowali również moduł poświęcony wprowadzeniu do świata mediów społecznościowych. Mogli zdobyć niezbędną wiedzę na temat funkcjonowania współczesnego świata. Dowiedzieli się jak popularne są media społecznościowe, jak działa Facebook i Instagram oraz gdzie i jak publikować swoje prace w przestrzeni Internetu. Uczestnicy projektu podczas zajęć mogli pracować na takich programach graficznych jak Adobe Photoshop, Adobe Lightroom oraz Canva.