FERS

Fundacja Edukacyjna – Równe Szanse FERS wspiera osoby w różnym wieku w zakresie rozwoju umiejętności i zainteresowań. Najważniejsza jest chęć do tworzenia oraz konsekwentny progres. W Zachodniopomorskich Szkołach Kreatywnych wyznajemy te same wartości i jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy chcą postawić na swój zawodowy sukces.

Realizujemy zadania w zakresie

Fundacja Edukacyjna – Równe Szanse w ostatnich latach z powodzeniem realizowała takie inicjatywy jak:

  • Cykliczne, bezpłatne zajęcia z matematyki dla maturzystów
  • Warsztaty edukacyjne promujące przedsiębiorczość wśród młodych ludzi
  • Pomoc i szkolenia dla osób bezrobotnych
  • Aktywizacja seniorów poprzez organizację specjalnych inicjatyw
  • Wsparcie międzypokoleniowej wymiany doświadczeń