Po tygodniu motywacyjnym w Technikum Kreatywnym uczniowie rozpoczęli pierwszy tydzień nauki z wielkim entuzjazmem i uśmiechem.
Przedstawimy relację z waszej motywacji