Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu

Przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w Zachodniopomorskim Forum Wolontariatu, które odbyło się 04.12.2017 r. w Szczecinie. Istotą Forum jest wymiana doświadczeń
i wzajemne inspirowanie się młodzieży. Akcje zrealizowane przez uczniów zachodniopomorskich szkół zostały zaprezentowane na forum w formie Giełdy dobrych praktyk.

W drugiej części spotkania Julia Grifka z klasy 1b – przygotowująca się do roli liderki Szkolnego Klubu Wolontariatu –  uczestniczyła w warsztacie na temat wolontariatu europejskiego. Nasza pani pedagog Maria Wiarus, która inspiruje uczniów TK do podejmowania różnych aktywności,  wzięła udział  w warsztacie dotyczącym kwestii prawnych i  formalnych oraz korzyści, jakie wolontariat daje szkole i nauczycielom.