IT Academic Day to cykl konferencji informatycznych organizowany na uczelniach w całej Polsce przez studentów z Grup .NET i Grup IT. Udział w nim to doskonały sposób na zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy dotyczącej programowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i języków dostarczonych przez firmę Microsoft.
Uczniowie Technikum Kreatywnego uczestniczyli w tej konferencji, poznali wiele możliwości nowoczesnych narzędzi informatycznych.