Tegoroczne wyniki egzaminów ósmoklasisty pozwoliły wielu uczniom na zapisanie się do wymarzonej szkoły. Dla wielu z nich jednak tą wymarzoną szkołą było Technikum Kreatywne. Szkoła, w której stawia się przede wszystkim na praktykę oraz nabycie niezbędnych umiejętności do rozpoczęcia swojej pracy zawodowej. Kto jest na liście szczęśliwców, którzy już od września rozpoczną naukę w Technikum Kreatywnym? Sprawdź już teraz!

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO TECHNIKUM KREATYWNEGO