Podczas Dnia Edukacji Narodowej zorganizowaliśmy specjalne warsztaty dla nauczycieli Technikum Kreatywnego. Była to znakomita okazja do integracji oraz lepszego poznania kolegów i koleżanek z pracy. Podczas całego dnia wyzwań, na uczestników czekała m.in. neurografika, kleksologia czy wyjątkowa sesja fotograficzna na zadany temat. Nauczyciele mogli również wziąć udział w specjalnym wyzwaniu przygotowanym przez Samorząd Uczniowski, jak też sprawdzić się z kreatywnym opisywaniem rzeczywistości. Co więcej, nasi dydaktycy znaleźli także czas na omówienie planów na nadchodzące tygodnie. Nie mamy wątpliwości, że dzięki takim wydarzeniom życie szkolne staje się jeszcze bogatsze. Szczególne podziękowania należą się p. Ewie Gospodarek, która zorganizowała cały plan dnia i nadzorowała sprawny przebieg imprezy. Poniżej kilka zdjęć z piątkowego spotkania.