Update cookies preferences

Wsparcie psychologiczne

Uczniowie Technikum Kreatywnego mogą liczyć na pełne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne podczas całego procesu edukacji. Młodzi ludzie często zmagają się z olbrzymią liczbą problemów osobistych, ale nie wiedzą jak sobie z nimi poradzić. Dlatego bez względu na sytuację, nasi podopieczni zawsze mogą liczyć na szczerą rozmowę w bezpiecznym miejscu lub na chwilę wyciszenia jako sposobu ucieczki od nadmiaru bodźców zewnętrznych. Od wielu lat skutecznie pracujemy z uczniami z różnego rodzaju orzeczeniami i opiniami, mogąc dostosować sposób nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami mogą liczyć na dodatkowe zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne oraz arteterapię.