Ciągła praca nad własnym talentem to jedna z cnót Kreatywnych. Ćwiczenia z oświetlenia pokazują, jak wiele pracy trzeba wykonać nad prawidłową realizacją zdjęcia portretowego.