Informujemy o możliwych dostosowaniach do przyszłorocznych egzaminów maturalnych. Rodziców oraz uczniów zachęcamy do zapoznania się z materiałami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://t.ly/54DaS