Z okazji Europejskiego Dnia Języków, uczniowie Technikum Kreatywnego przygotowali grafiki informacyjne. Celem święta jest uświadamianie dzieci i młodzieży o znaczeniu nauki języków obcych. Warto podkreślić tu także znaczenie europejskiej wielokulturowości, która pozwala tworzyć nam jedną wspólnotę pomimo narodowych różnic.