Pod zeszłego roku odbyły się w Technikum Kreatywnym specjalne warsztaty fotograficzne „Gun Kids”. Omawiany był na nich problem posiadania i używania broni przez osoby niepełnoletnie. Jest to zjawisko powszechne w skali globalnej i bardzo niepokojące. Użycie broni w szkołach staje się zjawiskiem cyklicznym. Ciągle też widzimy ujęcia z krajów objętych konfliktami zbrojnymi, na których widać dzieci z karabinami. Dlatego też zorganizowaliśmy specjalne warsztaty pod czujnym okiem p. Tomasza Seidlera, podczas których mogliśmy podejść do tej tematyki z innej strony – poprzez fotografię. Do dyspozycji uczniów były profesjonalne repliki ASG oraz nasze nowoczesne studio fotograficzne.

Największą nowością przeprowadzonych zajęć był aspekt językowy. Pierwsze spotkanie zostało poprowadzone z pomocą p. Kamili Rauch w całości w języku angielskim. Z kolei drugie, dzięki uprzejmości p. Poliny Wierzchowiec, w języku rosyjskim. Pozwoliło to jeszcze lepiej pokazać globalny aspekt omawianego problemu.