Przedstawiamy kolaże przygotowane przez uczniów Technikum Kreatywnego. Pierwsze prace bazują na fotografiach z XX wieku. Oddają ich klimat oraz panujące w tamtym okresie zasady. Druga część prac koncentruje się z kolei na malarstwie tradycyjnym, będąc formą kolażu malarskiego. Zadanie uczniów polegało na połączeniu różnych gatunków malarstwa.