W konkursie mogą wziąć udział zespoły złożone z 2-3 uczniów. Zadaniem jest przygotowanie maksymalnie 7-minutowej prezentacji i przedstawienie jej podczas wydarzenia („Gamikołajki 2022”, 6 grudnia 2022 r.) jego uczestnikom.

Tematem prezentacji powinien być projekt gry komputerowej lub mobilnej uczącej programowania w dowolnym języku.

Projekt powinien zawierać:
-tytuły gry,
-platforma gry: gra internetowa / gra mobilna / klasyczna gra komputerowa,
-założenia: jakiego języka gra ma uczyć, kogo ma uczyć (uczniów szkół/amatorów/studentów itp.), na jakim poziomie (początkującym, zaawansowanym, eksperckim), czy ma być to gra dla jednego gracza czy dla wielu, czy ma być to gra samodzielna czy uzupełnienie jakiegoś podręcznika lub kursu,
-koncepcja gry (podstawowe reguły gry, zasady zwycięstwa/porażki, elementy fabularne – jeżeli takie są założone),
-wygląd gry (ilustracje pokazujące jak miałyby wyglądać główne ekrany gry podczas rozgrywki).

Jury złożone z nauczycieli i wykładowców dokona wyboru laureatów uwzględniając trzy kryteria: oryginalność pomysłu, potencjalna przydatność gry dla nauki programowania oraz jakość prezentacji. Przewiduje się maksymalnie trzy nagrody główne (uwzględniające wszystkie trzy kryteria) oraz po jednej nagrodzie specjalnej przyznawanej dla jednego zespołu najlepszego w danym kryterium.

Prezentacje powinny być przygotowane i wygłaszane w języku polskim. Pliki z prezentacjami do przedstawienia podczas wydarzenia powinny być przesłane Organizatorom do dnia 2 grudnia 2022 roku. Jeżeli jesteście zainteresowani uczestnictwem w Konkursie, zgłoście się do pana Macieja Godniaka. Powodzenia!