Z okazji Dnia Liczby π przygotowaliśmy dla Was konkurs na graficzną interpretację ludolfiny. Musicie przygotować grafikę, która przedstawiać będzie słowo zaczynające się na π oraz podpisać przygotowaną pracę pełną nazwą opisywanej rzeczy (niech zaczyna się od π!). Przykładem może być grafika przedstawiająca psa oraz podpisanie jej w postaci “πes”. Każda osoba, która weźmie udział w konkursie otrzyma specjalny voucher do wykorzystania na lekcjach matematyki. Osoba, która przygotuje najwięcej prac (jak najwięcej różnych słów) otrzyma supervoucher. Zachęcamy do udziału!

Przykład grafiki konkursowej

1. Organizatorem konkursu “πlion Możliwości” jest Fundacja Edukacyjna – Równe Szanse, organ prowadzący Technikum Kreatywne.

2. Uczestnikiem konkursu mogą być wyłącznie uczniowie Technikum Kreatywnego.

3. Konkurs polega na przygotowaniu grafiki przedstawiającej słowo, które zaczyna się na π- oraz podpisaniu pracy pełną nazwą opisywanej rzeczy. Przykładem może być grafika przedstawiająca psa oraz podpisanie jej w postaci “πes”. 

4. Grafika musi być wykonana w kwadracie o wymiarach 1000×1000, 1080×1080 lub 1200×1200. Przesłany plik musi być w formacie jpg lub png. Technika wykonania prac dowolna, ale sama praca musi zostać przesłana w formie w/w pliku. 

5. Przesłane prace muszą być autorstwa ucznia/uczennicy Technikum Kreatywnego. Wszystkie powtarzające się prace zostaną uznane za plagiat i nie będą brały udziału w konkursie.

6. Przygotowane prace należy przesyłać na adres promo@technikumkreatywne.pl 

7 Prace można wysyłać do 17 marca, godziny 21:00. 

8. Przesłane prace zostaną opublikowane na stronie Technikum Kreatywnego oraz powiązanych ze szkołą mediach społecznościowych.

9. Nagrodą w konkursie jest voucher pozwalający na jednorazowe podniesienie oceny z matematyki na kolejnej kartkówce. Osoba, która wyśle najwięcej prac konkursowych może liczyć na voucher o większej wartości.

10. Praca konkursowa może zostać zdyskwalifikowana jeżeli będzie naruszała dobro szkoły, w tym jeżeli będzie łamała polskie prawo i/lub statut Technikum Kreatywnego. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.