Dzisiaj Kreatywni mierzyli się z egzaminem maturalnym z matematyki. Nie mamy wątpliwości, że dzięki znakomitemu przygotowaniu przez naszych dydaktyków, nie mieli żadnych problemów ze sprawnym rozwiązywaniem kolejnych zadań. Kamień z serca! Szerokie uśmiechy na twarzach naszych uczniów zdawały się tylko potwierdzać nasze przypuszczenia, że najtrudniejsza walka przed maturą to ta z samym sobą. Będzie dobrze!