Zapraszamy wszystkich uczniów Technikum Kreatywnego do udziału w olimpiadach językowych Olimpus. W zeszłym roku udało się naszym uczniom zdobyć masę nagród i wyróżnień. W tym roku zamierzamy przystąpić do wszystkich możliwych sesji , zaczynając od edycji jesiennej. Zainteresowanych uczniów startem w olimpiadach językowych prosimy o kontakt z nauczycielem prowadzącym.

Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy a dla najlepszych zostały przewidziane dyplomy laureata i nagrody oraz specjalne wyróżnienie Omnibusa. Dla każdego nauczyciela współorganizującego olimpiadę zostanie wystawione stosowne zaświadczenie o przeprowadzeniu olimpiady.

Olimpiada Olimpus, strona organizatora