Nieodłącznym elementem nauki rysunku odręcznego jest nauka perspektywy. Uczniowie Technikum Kreatywnego podczas zajęć z plastyki musieli zmierzyć się z prostym zadaniem, które miało im pokazać jak w prosty sposób nadać pracy dodatkowej głębi. Poniżej prezentujemy wybrane prace naszych pierwszoklasistów.