Na okres nauczania zdalnego zostaje wprowadzony nowy, tymczasowy plan lekcji. Zajęcia praktyczne realizowane będą wyłącznie w trybie stacjonarnym ze względu na brak możliwości poprowadzenia ich w formie zdalnej. Klasy 4A, 4B oraz 4C realizować będą swoje przedmioty w formie konsultacji również w trybie stacjonarnym.