Uczniowie Technikum Kreatywnego uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych poświęconych Polskiemu Państwu Podziemnego. Warsztaty realizowane były w oparciu o wydawnictwo planszowe „Polskie Państwo Podziemne”, opracowane przez pion edukacyjny Oddziału IPN w Szczecinie. Edukacyjna gra historyczna powstała w 2019 r. w związku z 80. rocznicą powołania pierwszych struktur Podziemnego Państwa – 27 września 1939 r., także wpisuje się w zakres tematyczny, odnoszący się do II wojny światowej.

W zamyśle autorów było naświetlenie odbiorcy rozmachu i skali działalności konspiracji niepodległościowej w latach okupacji poprzez wybrane sylwetki bohaterów – czynnych na niwie konspiracyjnej i bezgranicznie oddanych sprawie polskiej w latach II wojny światowej. Nie zawężając optyki tylko i wyłącznie do czynu zbrojnego, ale również należycie uwydatniając konspirację cywilną.

Na potrzeby ww. wydawnictwa została wytworzona oryginalna szata graficzna, która w komiksowej stylistyce ujęła, zarówno bohaterów rzeczonego wydawnictwa, jak i schemat struktury działalności Podziemnego Państwa. Równolegle podjęliśmy wysiłki, aby zawartość gry „ucyfrowić” i przenieść do przestrzeni wirtualnej za pośrednictwem – prostej w obsłudze – aplikacji. 

Dodatkowo został wytworzona animacja, stanowiąca swoiste wprowadzenie do wydawnictwa. Dzięki ożywieniu grafik przygotowanych przez rysownika, powstał krótki obraz video opowiadający o działalności i strukturze Polskiego Państwa Podziemnego. Zdjęcia z wycieczki do IPN wykonał p. Maciej Frycz z IPN.