Technika time-lapse to interwałowy sposób łączenia ujęć poklatkowych. Klasyczny film, w którym udaje się pokazać zjawiska, które nominalnie trwają długo i trudno dostrzec ich zmienny charakter. Przykładem może być tutaj ruchliwa droga, która poprzez długie nagrywanie jest w stanie oddać burzliwy charakter miasta. Poniżej kilka przykładów zrealizowanych filmów poklatkowych wykonanych przez uczniów Technikum Kreatywnego.