Rodzice i opiekunowie uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie objęci rządowym programem „Wyprawka Szkolna”, do 6 września 2023 mogą składać wnioski w biurze szkoły, wraz z dokumentem potwierdzającym zakup artykułów szkolnych (np. paragon). –> Wniosek do pobrania <–