Już dziś prace z wystawy „Pokolenia” będą dostępne w Domu Kultury „Klub Skolwin” oraz Domu Seniora „Don Senior” przy ul. Stołczyńskiej 163 w Szczecinie. Wystawę będzie można oglądać do końca miesiąca. Gorąco zapraszamy do odwiedzin!

Wystawa „Pokolenia” to projekt składający się z 33 fotografii portretowych oraz kilkunastu prac graficznych powstałych podczas warsztatów w ramach Międzypokoleniowego Centrum Edukacji Kreatywnej. Fotografie przedstawiają sylwetki seniorów oraz uczniów Technikum Kreatywnego w formie dyptyków (oraz jednego tryptyku!). Z kolei grafiki koncentrują się na przedstawieniu otaczającej rzeczywistości, w tym m.in. szczecińskich zabytków czy przyrody.

Przykład tryptyku, który można zobaczyć na wystawie: