Zajęcia integracyjne w Technikum Kreatywnym

Wczoraj w Technikum Kreatywnym odbyły się zajęcia integracyjne. Dobre humory, uśmiechy i entuzjazm towarzyszył uczniom podczas warsztatów i gier. Szanowni uczniowie dziękujemy za waszą optymistyczną postawę, niech towarzyszy nam cały rok.