Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Kreatywni odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytajcie ulubioną książkę, rozwijajcie swoje  kompetencje poszerzajcie wiedzę 🎸🎬🎨🎤🎹📕