Początek roku szkolnego to czas spotkań z rodzicami. Przedstawiamy planowany harmonogram najbliższych zebrań we wrześniu.